MICHÁLEK, Ing.arch. Juraj

03.01.2020


Sám sebe lekárom č. 126

nedeľa 3.VI.2018
od 12:00
téma: "Ako som sa dostal z rakoviny prírodným spôsobom?"
zvukový záznam: https://hearthis.at/slobodnyvysielac/sam-sebe-lekarom-126-2018-06-03/


Sám sebe lekárom č. 194

piatok 29.XI.2019
od 12:00
téma: "Skúsenosti a nové možnosti liečenia prírodnými prostriedkami"
zvukový záznam: https://hearthis.at/slobodnyvysielac/sam-sebe-lekarom-194-2019-11-29/


Sám sebe lekárom č. 217

sobota 11.IV.2020
od 12:00
téma: "Ako účinne používať prírodné liečivá?"
zvukový záznam: https://hearthis.at/slobodnyvysielac/sam-sebe-lekarom-217-2020-04-11/


Sám sebe lekárom č. 224

pondelok 18.V.2020
od 12:00
téma: "Poďme sa vyliečiť sami!"
zvukový záznam: https://hearthis.at/slobodnyvysielac/sam-sebe-lekarom-224-2020-05-18/


Relácie "Bútľavá vŕba" s Ing.arch. Jurajom Michálkom:

Bútľavá vŕba č. 18

nedeľa 12.I.2020
od 12:00 do 14:30
téma: "Ako na nás padajú neriešené problémy"
zvukový záznam: https://hearthis.at/slobodnyvysielac/butlava-vrba-18-2020-01-12/


Bútľavá vŕba č. 20

streda 4.III.2020
od 15:00 do 17:00
téma: "Spoločenský rozmer človeka"
zvukový záznam: https://hearthis.at/slobodnyvysielac/butlava-vrba-20-2020-03-04/


Bútľavá vŕba č. 21

nedeľa 5.IV.2020
od 12:00 do 14:01
téma: "Pandémia či panhystéria? Čo môžeme a musíme robiť, aby sme prežili?"
zvukový záznam: https://hearthis.at/slobodnyvysielac/butlava-vrba-21-2020-04-05/


Bútľavá vŕba č. 24

utorok 19.V.2020
od 12:00 do 14:00
téma: "Samo-sebe-vláda ako súlad poznávania a pretvárania"
zvukový záznam: https://hearthis.at/slobodnyvysielac/butlava-vrba-24-2020-05-19/


Bútľavá vŕba č. 27

utorok 2.VI.2020
od 12:00 do 14:00
téma: "Škola človeka alebo samo-seba-stvorenie"
zvukový záznam: https://hearthis.at/slobodnyvysielac/butlava-vrba-27-2020-06-02/


Bútľavá vŕba č. 30

utorok 20.IX.2020
od 12:00 do 14:30
téma: "Prebúdzanie Slovenska"
hostia: Miloš RUSIŇÁK + Ing.arch. Juraj MICHÁLEK
zvukový záznam: https://hearthis.at/slobodnyvysielac/butlava-vrba-30-2020-09-20/


Staršie relácie "Riešenia a alternatívy" s Ing.arch. Jurajom Michálkom:

Riešenia a alternatívy č. 65

piatok 13.IV.2018
od 9:00 do 11:00
téma: "Činná kompetencia a systém samovládnutia"
zvukový záznam: https://hearthis.at/slobodnyvysielac/riesenia-a-alternativy-65-2018-04-13/


Riešenia a alternatívy č. 80

piatok 27.VII.2018
od 9:00 do 11:00
téma: "Činne kompetentná spoločnosť"
zvukový záznam: https://hearthis.at/slobodnyvysielac/riesenia-a-alternativy-80-2018-07-27/


Relácie "Dopoludnie na InfoVojne s Adriánom" s Ing.arch. Jurajom Michálkom:

Dopoludnie na InfoVojne s Adrianom

pondelok 28.V.2018
od 9:00 do 12:00
téma: "Cítime, že doterajší stav spoločnosti žiada zmenu. Revolúcia, evolúcia...? Aké konkrétne kroky robiť, ak systém "padne"? Akou cestou sa uberať?"
zvukový záznam: https://archiv.infovojna.sk/mp3/AR28052018.mp3


Dopoludnie na InfoVojne s Adrianom

streda 30.I.2019
od 9:00 do 12:00
téma: "Absurdity vysokých škôl a inteligencie na Slovensku, alebo: Kam kráčaš, školstvo na Slovensku? Kde by si malo byť a kde reálne si?"
hostia: Ing.arch. Juraj MICHÁLEK + doc. Ing. Ján DUDÁŠ DrSc.
zvukový záznam: https://archiv.infovojna.sk/mp3/AR30012019.mp3


Dopoludnie na InfoVojne s Adrianom

streda 27.II.2019
od 9:00 do 12:00
téma: "Algoritmus sociálneho samo-výberu na princípe kvalifikácie činom a z toho vyplývajúcej činnej kompetencie a jeho zásady, alebo: Ako v spoločnosti ďalej?"
hostia: Ing.arch. Juraj MICHÁLEK + Mgr. Judita LAŠŠÁKOVÁ
zvukový záznam: https://archiv.infovojna.sk/mp3/AR27022019.mp3


Dopoludnie na InfoVojne s Adrianom

utorok 19.III.2019
od 9:00 do 12:00
téma: "Školstvo je Achillova päta našej spoločnosti. Ako z biedneho stavu von?"
hostia: Ing.arch. Juraj MICHÁLEK + doc. Ing. Ján DUDÁŠ DrSc.
zvukový záznam: https://archiv.infovojna.sk/mp3/AR19032019.mp3


Dopoludnie na InfoVojne s Adrianom

pondelok 27.V.2019
od 9:00 do 12:00
téma 1: "Škola človeka"
téma 2: "Kríza školstva po sionistickom majetkovom prevrate v roku 1989"
téma 3: "Utajená sionizačná paradigma vzdelávania vs. Frankfurtská škola sociológie"
hostia: Ing.arch. Juraj MICHÁLEK + doc. Ing. Ján DUDÁŠ DrSc.
zvukový záznam: https://archiv.infovojna.sk/mp3/AR27052019.mp3


Dopoludnie na InfoVojne s Adrianom

piatok 15.XI.2019
od 9:00 do 12:00
téma: "O ekológii a jej zneužívaní globálnymi maniakmi, o zdanlivých a skutočných riešeniach životného prostredia"
zvukový záznam: https://archiv.infovojna.sk/mp3/AR15112019.mp3


Dopoludnie na InfoVojne s Adrianom

streda 18.XII.2019
od 9:00 do 12:00
téma: "Pohľady za horizont"
hostia: Ing.arch. Juraj MICHÁLEK + doc. Ing. Ján DUDÁŠ DrSc.
zvukový záznam: https://archiv.infovojna.sk/mp3/AR18122019.mp3


Dopoludnie na InfoVojne s Adrianom

utorok 28.I.2020
od 9:00 do 12:00
téma 1: "Politika a výchovno-vzdelávací systém"
téma 2: "Boj dobra a zla nielen na školách"
téma 3: "Extrémne o extrémizme"
téma 4: "Kultúrna revolúcia a devolúcia v našej aktuálnej situácii"
hostia: Ing.arch. Juraj MICHÁLEK + doc. Ing. Ján DUDÁŠ DrSc.
zvukový záznam: https://archiv.infovojna.sk/mp3/AR28012020.mp3


Dopoludnie na InfoVojne s Adrianom

streda 5.III.2020
od 9:00 do 12:00
téma: "Skončila sa hra na demokraciu? Situácia v ktorej sme ako východisko riešení."
hostia: Ing.arch. Juraj MICHÁLEK + doc. Ing. Ján DUDÁŠ DrSc.
zvukový záznam: https://archiv.infovojna.sk/mp3/AR05032020.mp3