MICHÁLEK, Ing.arch. Juraj

03.01.2020

Sám sebe lekárom č. 126

nedeľa 3.VI.2018
od 12:00
téma: "Ako som sa dostal z rakoviny prírodným spôsobom?"
zvukový záznam: https://hearthis.at/slobodnyvysielac/sam-sebe-lekarom-126-2018-06-03/


Sám sebe lekárom č. 194

piatok 29.XI.2019
od 12:00
téma: "Skúsenosti a nové možnosti liečenia prírodnými prostriedkami"
zvukový záznam: https://hearthis.at/slobodnyvysielac/sam-sebe-lekarom-194-2019-11-29/


Sám sebe lekárom č. 217

sobota 11.IV.2020
od 12:00
téma: "Ako účinne používať prírodné liečivá?"
zvukový záznam: https://hearthis.at/slobodnyvysielac/sam-sebe-lekarom-217-2020-04-11/


Sám sebe lekárom č. 224

pondelok 18.V.2020
od 12:00
téma: "Poďme sa vyliečiť sami!"
zvukový záznam: https://hearthis.at/slobodnyvysielac/sam-sebe-lekarom-224-2020-05-18/


Sám sebe lekárom č. 268

nedeľa 2.V.2020
od 20:30
téma: "Prirodzené zákony - cesta k zdraviu človeka"
hostia: Ing.arch. Juraj MICHÁLEK + Dr. René BALÁK PhD.
zvukový záznam: https://hearthis.at/slobodnyvysielac/sam-sebe-lekarom-268-2021-05-02/


Relácie "Bútľavá vŕba" s Ing.arch. Jurajom Michálkom:

Bútľavá vŕba č. 18

nedeľa 12.I.2020
od 12:00 do 14:30
téma: "Ako na nás padajú neriešené problémy"
zvukový záznam: https://hearthis.at/slobodnyvysielac/butlava-vrba-18-2020-01-12/


Bútľavá vŕba č. 20

streda 4.III.2020
od 15:00 do 17:00
téma: "Spoločenský rozmer človeka"
zvukový záznam: https://hearthis.at/slobodnyvysielac/butlava-vrba-20-2020-03-04/


Bútľavá vŕba č. 21

nedeľa 5.IV.2020
od 12:00 do 14:01
téma: "Pandémia či panhystéria? Čo môžeme a musíme robiť, aby sme prežili?"
zvukový záznam: https://hearthis.at/slobodnyvysielac/butlava-vrba-21-2020-04-05/


Bútľavá vŕba č. 24

utorok 19.V.2020
od 12:00 do 14:00
téma: "Samo-sebe-vláda ako súlad poznávania a pretvárania"
zvukový záznam: https://hearthis.at/slobodnyvysielac/butlava-vrba-24-2020-05-19/


Bútľavá vŕba č. 27

utorok 2.VI.2020
od 12:00 do 14:00
téma: "Škola človeka alebo samo-seba-stvorenie"
zvukový záznam: https://hearthis.at/slobodnyvysielac/butlava-vrba-27-2020-06-02/


Bútľavá vŕba č. 30

nedeľa 20.IX.2020
od 12:00 do 14:30
téma: "Prebúdzanie Slovenska"
hostia: Miloš RUSIŇÁK + Ing.arch. Juraj MICHÁLEK
zvukový záznam: https://hearthis.at/slobodnyvysielac/butlava-vrba-30-2020-09-20/


Bútľavá vŕba č. 33

utorok 24.XI.2020
od 8:00 do 11:00
téma: "Prebúdzanie Slovenska pokračuje"
hostia: Peter SIHELSKÝ + Ing.arch. Juraj MICHÁLEK
zvukový záznam: https://hearthis.at/slobodnyvysielac/butlava-vrba-33-2020-11-24/


Bútľavá vŕba č. 34

nedeľa 29.XI.2020
od 12:00 do 14:30
téma: "Prebúdzanie Slovenska pokračuje" (2. časť)
zvukový záznam: https://hearthis.at/slobodnyvysielac/butlava-vrba-34-2020-11-29/


Bútľavá vŕba č. 35

utorok 1.XII.2020
od 12:00 do 14:00
téma: "Prebúdzanie Slovenska pokračuje" (3. časť)
hostia: Ing. Peter ŠVEC plk.gen.št.v.v. + Ing.arch. Juraj MICHÁLEK
zvukový záznam: https://hearthis.at/slobodnyvysielac/butlava-vrba-35-2020-12-01/


Bútľavá vŕba č. 36

piatok 11.XII.2020
od 15:00 do 17:00
téma: "Prebúdzanie Slovenska pokračuje" (4. časť)
hostia: Dagmar KVAPILÍKOVÁ + Ján HUBINSKÝ + Ing.arch. Juraj MICHÁLEK
zvukový záznam: https://hearthis.at/slobodnyvysielac/butlava-vrba-36-2020-12-11/


Bútľavá vŕba č. 38

utorok 29.XII.2020
od 12:00 do 14:00
téma: "Prebúdzanie Slovenska pokračuje" (5. časť)
hostia: Dagmar KVAPILÍKOVÁ + Miroslav X.Mgr. Adriana KRÁĽOVÁ + Ing.arch. Juraj MICHÁLEK
zvukový záznam: https://hearthis.at/slobodnyvysielac/butlava-vrba-38-2020-12-29/


Bútľavá vŕba č. 40

utorok 19.I.2021
od 15:00 do 17:00
téma: "Prebúdzanie Slovenska pokračuje" (6. časť) - "Vstupenky do pekla"
hostia: Dagmar KVAPILÍKOVÁ + JUDr. Ing. Otília HAMACKOVÁ PhD. + Janka Almaja VACULČIAKOVÁ + Mgr. Adriana KRÁĽOVÁIng.arch. Juraj MICHÁLEK
zvukový záznam: https://hearthis.at/slobodnyvysielac/butlava-vrba-40-2021-01-19/


Relácia "Vzdelávanie pre dospelých" s Ing.arch. Jurajom Michálkom:

Vzdelávanie pre dospelých č. 229

pondelok 28.XII.2020
od 15:30 do 17:30
téma: "Princípy činnej kompetencie" (Modelové výberové konanie koordinátorov)
zvukový záznam: https://hearthis.at/slobodnyvysielac/vzdelavanie-229-2020-12-28/


Vzdelávanie pre dospelých č. 237

pondelok 22.II.2021
od 15:30 do 17:30
téma: "Prebúdzanie Slovenska pokračuje" (7. časť) - "Aktuality občianskych aktivistov"
zvukový záznam: https://hearthis.at/slobodnyvysielac/vzdelavanie-237-2021-02-22/


Vzdelávanie pre dospelých č. 241

pondelok 22.III.2021
od 15:30 do 17:30
téma: "Prebúdzanie Slovenska pokračuje" (8. časť) - "Aktuality občianskych aktivistov"
zvukový záznam: https://hearthis.at/slobodnyvysielac/vzdelavanie-241-2021-03-22/


Vzdelávanie pre dospelých č. 243

pondelok 12.IV.2021
od 15:30 do 17:30
téma: "Prebúdzanie Slovenska pokračuje" (9. časť) - "Aktuality občianskych aktivistov"
zvukový záznam: https://hearthis.at/slobodnyvysielac/vzdelavanie-243-2021-04-12/


Vzdelávanie pre dospelých č. 247

pondelok 10.V.2021
od 15:30 do 17:30
téma: "Prebúdzanie Slovenska pokračuje" (10. časť) - "Aktuality občianskych aktivistov"
zvukový záznam: https://hearthis.at/slobodnyvysielac/vzdelavanie-247-2021-05-10/


Relácie "Ako ďalej?" s Ing.arch. Jurajom Michálkom:

Ako ďalej? č. 60

pondelok 30.XI.2020
od 18:00 do 19:30
téma: "Výber "kádrov" činná kompetencia / Kopné Právo - ako ďalej?"
hostia: Dagmar WEISSABELOVÁ + Igor ZVERKO + Ing.arch. Juraj MICHÁLEK
moderuje: Peter BULLA
zvukový záznam: https://hearthis.at/slobodnyvysielac/ako-dalej-60-2020-11-30/


Ako ďalej? č. 72

pondelok 29.III.2021
od 18:00 do 19:30
téma: "Aquapónia ako príspevok k potravinovej sebestačnosti?"
hosť: Ing.arch. Juraj MICHÁLEK
moderuje: Peter BULLA
zvukový záznam: https://hearthis.at/slobodnyvysielac/ako-dalej-72-2021-03-29/


Staršie relácie "Riešenia a alternatívy" s Ing.arch. Jurajom Michálkom:

Riešenia a alternatívy č. 65

piatok 13.IV.2018
od 9:00 do 11:00
téma: "Činná kompetencia a systém samovládnutia"
zvukový záznam: https://hearthis.at/slobodnyvysielac/riesenia-a-alternativy-65-2018-04-13/


Riešenia a alternatívy č. 80

piatok 27.VII.2018
od 9:00 do 11:00
téma: "Činne kompetentná spoločnosť"
zvukový záznam: https://hearthis.at/slobodnyvysielac/riesenia-a-alternativy-80-2018-07-27/


Staršie relácie "Dopoludnie na InfoVojne s Adriánom" s Ing.arch. Jurajom Michálkom:

Dopoludnie na InfoVojne s Adrianom

pondelok 28.V.2018
od 9:00 do 12:00
téma: "Cítime, že doterajší stav spoločnosti žiada zmenu. Revolúcia, evolúcia...? Aké konkrétne kroky robiť, ak systém "padne"? Akou cestou sa uberať?"
zvukový záznam: https://archiv.infovojna.sk/mp3/AR28052018.mp3


Dopoludnie na InfoVojne s Adrianom

streda 30.I.2019
od 9:00 do 12:00
téma: "Absurdity vysokých škôl a inteligencie na Slovensku, alebo: Kam kráčaš, školstvo na Slovensku? Kde by si malo byť a kde reálne si?"
hostia: Ing.arch. Juraj MICHÁLEK + doc. Ing. Ján DUDÁŠ DrSc.
zvukový záznam: https://archiv.infovojna.sk/mp3/AR30012019.mp3


Dopoludnie na InfoVojne s Adrianom

streda 27.II.2019
od 9:00 do 12:00
téma: "Algoritmus sociálneho samo-výberu na princípe kvalifikácie činom a z toho vyplývajúcej činnej kompetencie a jeho zásady, alebo: Ako v spoločnosti ďalej?"
hostia: Ing.arch. Juraj MICHÁLEK + Mgr. Judita LAŠŠÁKOVÁ
zvukový záznam: https://archiv.infovojna.sk/mp3/AR27022019.mp3


Dopoludnie na InfoVojne s Adrianom

utorok 19.III.2019
od 9:00 do 12:00
téma: "Školstvo je Achillova päta našej spoločnosti. Ako z biedneho stavu von?"
hostia: Ing.arch. Juraj MICHÁLEK + doc. Ing. Ján DUDÁŠ DrSc.
zvukový záznam: https://archiv.infovojna.sk/mp3/AR19032019.mp3


Dopoludnie na InfoVojne s Adrianom

pondelok 27.V.2019
od 9:00 do 12:00
téma 1: "Škola človeka"
téma 2: "Kríza školstva po sionistickom majetkovom prevrate v roku 1989"
téma 3: "Utajená sionizačná paradigma vzdelávania vs. Frankfurtská škola sociológie"
hostia: Ing.arch. Juraj MICHÁLEK + doc. Ing. Ján DUDÁŠ DrSc.
zvukový záznam: https://archiv.infovojna.sk/mp3/AR27052019.mp3


Dopoludnie na InfoVojne s Adrianom

piatok 15.XI.2019
od 9:00 do 12:00
téma: "O ekológii a jej zneužívaní globálnymi maniakmi, o zdanlivých a skutočných riešeniach životného prostredia"
zvukový záznam: https://archiv.infovojna.sk/mp3/AR15112019.mp3


Dopoludnie na InfoVojne s Adrianom

streda 18.XII.2019
od 9:00 do 12:00
téma: "Pohľady za horizont"
hostia: Ing.arch. Juraj MICHÁLEK + doc. Ing. Ján DUDÁŠ DrSc.
zvukový záznam: https://archiv.infovojna.sk/mp3/AR18122019.mp3


Dopoludnie na InfoVojne s Adrianom

utorok 28.I.2020
od 9:00 do 12:00
téma 1: "Politika a výchovno-vzdelávací systém"
téma 2: "Boj dobra a zla nielen na školách"
téma 3: "Extrémne o extrémizme"
téma 4: "Kultúrna revolúcia a devolúcia v našej aktuálnej situácii"
hostia: Ing.arch. Juraj MICHÁLEK + doc. Ing. Ján DUDÁŠ DrSc.
zvukový záznam: https://archiv.infovojna.sk/mp3/AR28012020.mp3


Dopoludnie na InfoVojne s Adrianom

streda 5.III.2020
od 9:00 do 12:00
téma: "Skončila sa hra na demokraciu? Situácia v ktorej sme ako východisko riešení."
hostia: Ing.arch. Juraj MICHÁLEK + doc. Ing. Ján DUDÁŠ DrSc.
zvukový záznam: https://archiv.infovojna.sk/mp3/AR05032020.mp3

Vytvorte si webové stránky zdarma! Táto stránka bola vytvorená pomocou služby Webnode. Vytvorte si vlastný web zdarma ešte dnes! Vytvoriť stránky