Sám sebe lekárom / Slobodný vysielač

relácia o zdraví na najväčšej slovenskej internetovej rozhlasovej stanici

Ako zbytočne nezaťažovať naše zdravotníctvo a ako využívať jeho služby čo najzmysluplnejšie?

Pomôž si sám, človeče, a aj Boh ti pomôže!

Našou reláciou chceme ukázať čo najviac ľuďom, ako si môžu prevzatím zodpovednosti za svoje zdravie do vlastných rúk znovu zdravie nadobudnúť a/alebo si ho udržať.