Archív relácie Sám sebe lekárom
abecedne podľa priezvisk hostí

BEŇO, Kristián

BLANKENSHIP, Nicole

BLÁHOVÁ, Ing. Hana

BUČKOVÁ SYVERSON, PhDr. Mgr. Tereza Marie

BUHOVECKÝ, Roman

ČERVENÁ, RNDr. Viera

ČERVENÁK, Mgr. Vladimír

ČIŽMÁROVÁ, Ing. Tamara

DLHOPOLCOVÁ, Ing. Zuzana

ELEKOVÁ, MUDr. Ludmila

FILLO, Ing. Marián

FUNDJOVÁ, Zdenka

FURMANOVÁ, Mgr. Anastázia

GOLSKÁ, Viera, RSHom.

GØTZSCHE, prof. MUDr. Peter C.

HAAS, PhDr. Miloslav, PhD.

HOLLÁ, Mgr. Pavlína

HORÁK, MUDr. Otto

HORVÁTH, Róbert

JANCO, MUDr. Andrej

JANKECH, Daniel

JANKOVIČOVÁ, Sabína

JELINKOVÁ, Beáta

JONÁŠOVÁ, Stella

JUHÁROVÁ, Eva

KAFKA, MVDr. Igor, PhD.

KASAN, Miroslav

KASANOVÁ, Kristína

KECSÖ, Zoltán

KOČIŠ, Lukáš

KOLES, Bc. Maroš

KOZÁROVÁ, Ing. Renáta

KRÁĽOVÁ, Mgr. Adriana

KRZEMIEŇOVÁ, Antonie

LAPŠANSKÁ, Mgr. Ľubomíra

LICHTNER, Mgr. Marek

LUKÁŇOVÁ, PhDr. Mgr. Lucia

MÁSLOVÁ, MUDr. Helena

MAŤUCHOVÁ, Ing. Daniela

MEDVEĎ, Mgr. Andrej

MELUŠOVÁ, Ing. Viera

MENSCHYOVÁ, Mgr. Daniela

MICHÁLEK, Ing.arch. Juraj

ONDRÁŠ, Mgr.art. Juraj

PAKOŠ, Mgr. Pavel

PETROCI, MUDr. Vladimír

RAY, Andrew, BS

RAY, TUTKOVÁ, Ing. Jana, M.A.

RERKOVÁ, Katarína

REZNICKÝ, Tomáš

RYŠAVÝ, Tomáš

SCHEIBNER, RNDr. Viera, PhD.

SCHMUTZOVÁ, Mgr.Art. Elena

SEHGAL, Dr. Yogesh

SERÁTOROVÁ, Bc. Jana

STANČÍK, Štefan

STIERANKOVÁ, Mgr. Mária

STRUNECKÁ, prof. RNDr. Anna, DrSc.

SYVERSON BUČKOVÁ, PhDr. Mgr. Tereza Marie

ŠKARA, Ing. Pavol

ŠTEFKOVÁ ŽÚREKOVÁ, Naty

ŠULKOVÁ, Bc. Mgr. Katarína

TAGAR, Yehuda

THÁM, Martin

TÓTH, Ing. Peter

TUHÁRSKY, Mgr. Peter

TURNEROVÁ ZLATOŠ, Mgr. Tina

TUTKOVÁ, Ing. Jana RAY, M.A.

UTĚŠENÝ, MUDr. Jaroslav, CSc.

VALNÍČKOVÁ, Martina

VARGA, Erik

VAŠEK, Ing. Václav

VIZIČKANIČ, Jakub

VRÁBEL, Ing. Miroslav

VÝBOCH, Ing. Tomáš

WEISSOVÁ, Mgr. Katarína

WOREK, Mgr. Evžen

ZAKUŤANSKÝ, Štefan

ZLATOŠ, PaedDr. Vlado, PhD.

ZLATOŠ TURNEROVÁ, Mgr. Tina

ŽÚREKOVÁ ŠTEFKOVÁ, Naty