Vysielacie časy relácie
Sám sebe lekárom

Pravidelne (živé relácie):
každá druhá (nepárna) NEDEĽA
každá druhá (ne
párna) NEDEĽA,
     prípadne až


12 - 14³⁰ 
20³ - 23³⁰ 
20³ - 24⁰ 

Mimoriadne:
NEDEĽA
neživé relácie (nahraté vopred, tzn. z predpripraveného záznamu) občas aj


13⁰ - 14³⁰ 
v iných dňoch a časoch

V minulosti (od 13.III.2017 do 8.V.2017 vrátane) mimoriadne:
nepárny PONDELOK

a) 00 - 02 
b) 00 - 04⁰ 

V minulosti (od 3.III.2015 do 24.V.2016 vrátane, tzn. č. 1 až č. 49) pravidelne:
každý druhý (2015: párny, 2016: nepárny) UTOROK

08 - 11⁰ 

V minulosti (od 3.III.2015 do 24.V.2016 vrátane, tzn. č. 1 až č. 49) mimoriadne:
párny (2015) resp. nepárny (2016) UTOROK

12 - 14⁰ 

Vytvorte si webové stránky zdarma! Táto stránka bola vytvorená pomocou služby Webnode. Vytvorte si vlastný web zdarma ešte dnes! Vytvoriť stránky