Vysielacie časy relácie
Sám sebe lekárom

Pravidelne:
každá druhá (párna) NEDEĽA

20:30 - 23:30

Mimoriadne:
každá druhá (párna) NEDEĽA

a) 13:00 - 14:30
b) 12:00 - 14:30

V minulosti (od 13.III.2017 do 8.V.2017 vrátane) mimoriadne:
nepárny PONDELOK

a) 00:00 - 02:00
b) 00:00 - 04:00

V minulosti (od 3.III.2015 do 24.V.2016 vrátane, tzn. č. 1 až č. 49) pravidelne: každý druhý (2015: párny, 2016: nepárny) UTOROK

08:00 - 11:00

V minulosti (od 3.III.2015 do 24.V.2016 vrátane, tzn. č. 1 až č. 49)
mimoriadne: párny (2015) resp. nepárny (2016) UTOROK

12:00 - 14:00