Očkovanie

17.03.2019

relácie Sám sebe lekárom o očkovaní

Sám sebe lekárom č. 25

utorok 24.XI.2015
od 12:00
téma: "Čo možno neviete o očkovaní a imunite" (1. diel)
hosť: Ing. Marián FILLO
zvukový záznam: https://hearthis.at/slobodnyvysielac/sm-sebe-lekrom-25-2015-11-24-o-mono-neviete-o-okovan-a-imunite/


Sám sebe lekárom č. 26

utorok 8.XII.2015
od 08:00
téma: "Čo možno neviete o očkovaní a imunite" (2. diel)
hosť: Ing. Marián FILLO
zvukový záznam: https://hearthis.at/slobodnyvysielac/sm-sebe-lekrom-26-2015-12-08-o-mono-neviete-o-okovan-a-imunite-as-2/


Sám sebe lekárom č. 27

utorok 8.XII.2015
od 12:00
téma: "Čo možno neviete o očkovaní a imunite" (3. diel)
hosť: Ing. Marián FILLO
zvukový záznam: https://hearthis.at/slobodnyvysielac/sm-sebe-lekrom-27-2015-12-08-o-mono-neviete-o-okovan-a-imunite-as-3/


Sám sebe lekárom č. 31

utorok 19.I.2016
od 08:00
téma: "Ako sa zodpovedne rozhodnúť o očkovaní?" (1. diel)
hosť: Ing. Marián FILLO
zvukový záznam: https://hearthis.at/slobodnyvysielac/sm-sebe-lekrom-31-2016-01-19-ako-sa-zodpovedne-rozhodn-o-okovan/


Sám sebe lekárom č. 35

utorok 16.II.2016
od 12:00
téma: "Ako sa zodpovedne rozhodnúť o očkovaní?" (2. diel)
hosť: Ing. Marián FILLO
zvukový záznam: https://hearthis.at/slobodnyvysielac/sm-sebe-lekrom-35-2016-02-16-ako-sa-zodpovedne-rozhodn-o-okovan-2-as/


Sám sebe lekárom č. 37

utorok 1.III.2016
od 12:00
téma: "Ako sa zodpovedne rozhodnúť o očkovaní?" (3. diel)
hosť: Ing. Marián FILLO
zvukový záznam: https://hearthis.at/slobodnyvysielac/sm-sebe-lekrom-37-2016-03-01-ako-sa-zodpovedne-rozhodn-o-okovan-3-as/


Sám sebe lekárom č. 39

utorok 15.III.2016
od 12:00
téma: "Ako si poradiť aj bez očkovania?" (1. diel)
hosť: Ing. Marián FILLO
zvukový záznam: https://hearthis.at/slobodnyvysielac/sm-sebe-lekrom-39-2016-03-15-ako-si-poradi-aj-bez-okovania/


Sám sebe lekárom č. 41

utorok 29.III.2016
od 12:00
téma: "Ako si poradiť aj bez očkovania?" (2. diel)
hosť: Ing. Marián FILLO
zvukový záznam: https://hearthis.at/slobodnyvysielac/sm-sebe-lekrom-41-2016-03-29-ako-si-poradi-aj-bez-okovania-2-as/


Sám sebe lekárom č. 42

utorok 12.IV.2016
od 08:00
téma: "Ako si poradiť aj bez očkovania?" (3. diel)
hosť: Ing. Marián FILLO
zvukový záznam: https://hearthis.at/slobodnyvysielac/sm-sebe-lekrom-42-2016-04-12-ako-si-poradi-aj-bez-okovania-3-as/


Sám sebe lekárom č. 43

utorok 12.IV.2016
od 12:00
téma: "Ako legálne vybabrať s povinným očkovaním?"
hosť: Ing. Marián FILLO
zvukový záznam: https://hearthis.at/slobodnyvysielac/sm-sebe-lekrom-43-2016-04-12-ako-leglne-vybabra-s-povinnm-okovanm/


Sám sebe lekárom č. 45

utorok 26.IV.2016
od 12:00
téma: "Európsky imunizačný týždeň (24.-30.IV.2016): predchádzať * chrániť * očkovať???"
hostia: Mgr. Peter TUHÁRSKY + RNDr. Viera SCHEIBNER, PhD.
zvukový záznam: https://hearthis.at/slobodnyvysielac/sm-sebe-lekrom-45-2016-04-26-eurpsky-imunizan-tde-2630iv2016/


Sám sebe lekárom č. 47

utorok 10.V.2016
od 12:00
téma: "Smrtiace lieky a organizovaný zločin" - čiastočne po anglicky
       (slovenský preklad viď nižšie)

hosť: prof. Dr. Peter C. GØTZSCHE
zvukový záznam: https://hearthis.at/slobodnyvysielac/sm-sebe-lekrom-47-2016-05-10-smrten-lieky-a-organizovan-zloin/


Sám sebe lekárom č. 48

utorok 24.V.2016
od 08:00
téma: "Smrtiace lieky a organizovaný zločin" - slovenský preklad rozhovoru s autorom rovnomennej knihy a čítanie z tejto knihy
hosť: prof. Dr. Peter C. GØTZSCHE
zvukový záznam: https://hearthis.at/slobodnyvysielac/sm-sebe-lekrom-48-2016-05-24-smrtiace-lieky-a-organizovan-zloin-2/


Sám sebe lekárom č. 65

nedeľa 1.I.2017
od 20:30
téma: "Celiakia, autoimunita a súvis s očkovaním"
hosť: MUDr. Jaroslav UTĚŠENÝ, CSc.
zvukový záznam: https://hearthis.at/slobodnyvysielac/sm-sebe-lekrom-65-2017-01-01-celiakia-autoimunita-a-svis-s-okovanm/


Sám sebe lekárom č. 71

pondelok 13.III.2017
od 00:00
téma: "K mediálnej hystérii okolo osýpok v Rumunsku a Maďarsku"
hosť: Ing. Marián FILLO
zvukový záznam: https://hearthis.at/slobodnyvysielac/sm-sebe-lekrom-71-2017-03-13-k-medilnej-hystrii-okolo-ospok-v-rumunsku-a-maarsku/


Sám sebe lekárom č. 72

pondelok 20.III.2017
od 11:00
téma: "Ako urobiť z osýpkového komára somára?" (prípadová štúdia "fake news" na TV Markíza)
hosť: Ing. Marián FILLO
zvukový záznam: https://hearthis.at/slobodnyvysielac/sm-sebe-lekrom-72-2017-03-20-ako-urobi-z-ospkovho-komra-somra/


Sám sebe lekárom č. 76

pondelok 10.IV.2017
od 00:00
téma: "Anti-vaxxeri, náckovia a vakci-nacisti"
hosť: Ing. Marián FILLO
zvukový záznam: https://hearthis.at/slobodnyvysielac/sm-sebe-lekrom-76-2017-04-10-anti-vaxxeri-nckovia-a-vakci-nacisti/


Sám sebe lekárom č. 77

nedeľa 23.IV.2017
od 20:30
téma: "Vírusová detská obrna bude čoskoro vyhubená... Naozaj?"
hosť: Mgr. Peter TUHÁRSKY
zvukový záznam: https://hearthis.at/slobodnyvysielac/sm-sebe-lekrom-77-2017-04-23-vrusov-detsk-obrna-bude-oskoro-vyhuben-naozaj/


Sám sebe lekárom č. 78

pondelok 24.IV.2017
od 00:00
téma: "Európsky injekčný týždeň (24.-30.IV.2017)"
hostia: Ing. Marián FILLO + RNDr. Viera SCHEIBNER, PhD.
zvukový záznam: https://hearthis.at/slobodnyvysielac/sm-sebe-lekrom-78-2017-04-24-eurpsky-injekn-tde-2017/


Sám sebe lekárom č. 80

pondelok 8.V.2017
od 00:00
téma: "Poruchy správania sa detí, spôsobené vakcínami"
hosť: RNDr. Viera SCHEIBNER, PhD.
zvukový záznam: https://hearthis.at/slobodnyvysielac/sm-sebe-lekrom-80-2017-05-08-poruchy-sprvania-sa-det-spsoben-vakcnami/


Sám sebe lekárom č. 85

nedeľa 18.VI.2017
od 13:00
téma: "Znovu-zrodenie (vakci-)fašizmu v Taliansku ai."
hosť: Ing. Marián FILLO
zvukový záznam: https://hearthis.at/slobodnyvysielac/sm-sebe-lekrom-85-2017-06-18-znovu-zrodenie-vakci-faizmu-v-taliansku-ai/


Sám sebe lekárom č. 122

nedeľa 6.V.2018
od 12:00 do 14:30
téma: "Alfie Evans, očkovanie a ľudské práva v zdravotníctve"
hosť. Bc. Mgr. Katarína ŠULKOVÁ
zvukový záznam: https://hearthis.at/slobodnyvysielac/sam-sebe-lekarom-122-2018-05-06/


Sám sebe lekárom č. 131

nedeľa 1.VII.2018
od 20:30
téma 1: "Rodičova pravda o očkovaní"
hostia: Mgr. Mária STIERANKOVÁ + Mgr.art. Juraj ONDRÁŠ
téma 2: "WTF je HPV?"
hosť: Ing. Marián FILLO
zvukový záznam: https://hearthis.at/slobodnyvysielac/sam-sebe-lekarom-131-2018-07-01/


Sám sebe lekárom č. 135

nedeľa 12.VIII.2018
od 20:30
téma: "Ľudský papilómový vírus"
hosť: Mgr. Peter TUHÁRSKY
zvukový záznam: https://hearthis.at/slobodnyvysielac/sam-sebe-lekarom-135-2018-08-12/


Sám sebe lekárom č. 139

nedeľa 23.IX.2018
od 12:00
téma: "(Ne)účinnosť očkovania proti HPV"
hosť: Mgr. Peter TUHÁRSKY
zvukový záznam: https://hearthis.at/slobodnyvysielac/sam-sebe-lekarom-139-2018-09-23/


Sám sebe lekárom č. 153

nedeľa 13.I.2019
od 12:00
téma: "Nežiaduce účinky očkovania proti HPV"
hosť: Mgr. Peter TUHÁRSKY
zvukový záznam: https://hearthis.at/slobodnyvysielac/sam-sebe-lekarom-153-2019-01-13/


Sám sebe lekárom č. 169

nedeľa 19.V.2019
od 12:00
téma: "Zákaz vstupu neočkovaným osobám"
hosť: Mgr. Peter TUHÁRSKY
zvukový záznam: https://hearthis.at/slobodnyvysielac/sam-sebe-lekarom-169-2019-05-19/


Sám sebe lekárom č. 179

nedeľa 11.VIII.2019
od 12:00 do 14:30
téma: "Tetanus"
hosť: Mgr. Peter TUHÁRSKY
zvukový záznam: https://hearthis.at/slobodnyvysielac/sam-sebe-lekarom-179-2019-08-11/


Sám sebe lekárom č. 191

nedeľa 17.XI.2019
od 12:00 do 14:48
téma: "Očkovacia mytológia v NR SR"
zvukový záznam: https://hearthis.at/slobodnyvysielac/sam-sebe-lekarom-191-2019-11-17/

Vytvorte si webové stránky zdarma! Táto stránka bola vytvorená pomocou služby Webnode. Vytvorte si vlastný web zdarma ešte dnes! Vytvoriť stránky